Granit

76767antet-83105101

Our granite quarry is located in Bergama-Kozak region and we are manufacturer of granite cobblestones, kerbstones, tiles, wall stones, and rain gutters. For further information please contact us.

Bazalt

555981

Basalt has a long history in construction as paver Basalt material is available as cobblestones, pavers and tiles.

Tamburlanmış

70630TD-D131-Mermer-Toplar-10cm

We deliver a wide range of tumbled stones in preferred sizes in big bags, on pallets, in wire cages and 20-25 kgs bags. For further information please contact us.

Traverten

kızıl

Travertine material can be used safely for interior and exterior projects. We have  a wide range of travertine such as Noche Travertine, Dark and Beige Travertine in cross cut and vein cut options. For further information please contact us.

Taş Sütunlar

IMG_0643

Kaba yontu sütun taşlar çeşitli illerimizden değişik doğal taş bloklarının çekiç-hilti tekniği ile biçimlendirilerek peyzaj projeleri için dekoratif amaçlı olarak üretilmektedir.

Diyabaz

diyabaz312

Diyabaz, yeşil ve yeşilin tonlarında görünüme sahip sert doğal taşlar grubunu oluşturan, derin magma kökenli yarı derinlik kayaçlarıdır. Siyenitler; kabaca “kuvarssız granit” olarak bilinirler.

Mermer

mermer-gostone_r2_c2

Mermer, metomorfizma olayı sonucunda kalker ve dolomitik kalkerlerin yeniden kristalleşmesiyle meydana gelmiş bileşimdir. Bileşimlerinin %90-98’i CaCO3’ten (Kalsiyum karbonat) oluşmaktadır.

Andezit

100_6283

Andezitleri de daha çok montmorillonit alterasyonu gösteren bazik ve nötr andezitler ve daha çok kaolinit alterasyonu gösteren beyaz asit andezitler olmak üzere iki kısma ayırmak mümkündür.