Granit

76767antet-83105101

Granit Küp Taşı, doğal taş projelerinin içinde uygulaması en zor olan doğal küp taştır. Küp Taşı projelerinizi fen ve sanata uygun bir şekilde yapıp gününde ve zamanında teslim etmekteyiz

Bazalt

555981

Bazalt Küp taşları bir çok projede granit taşları ile birlikte kullanılmaktadır. Küp Taşı Döşeme lerinde olmazsa olmazlardan bir tanesi de Bazalt Küp Taş larıdır.

Tamburlanmış

70630TD-D131-Mermer-Toplar-10cm

OLYMPOS Maden Doğal Dere Çakıllarını, yıkadıktan sonra 10-20 cm ebatında, istenilen adrese dökme, bigbagli ve seffaf ambajlarla teslim ediyoruz.Detaylı bilgi için iletişime geçin.

Traverten

kızıl

Traverten Taşı geçmişten günümüe kadar süre gelen zaman dilimi içerisinde bir çok projede kullanılmıştır. Traverten Taşı çevre ve insan sağlığını tehdit edici zararlı nesneler barındırmaz.

Plaj Kumu

Kuartz Kum

Plajlarda kullanılmak üzere elenmiş ve isteğe göre beyaz renk alternatifi de bulunan kuvars hammaddesinden elde edilmektedir

Diyabaz

diyabaz312

Diyabaz, yeşil ve yeşilin tonlarında görünüme sahip sert doğal taşlar grubunu oluşturan, derin magma kökenli yarı derinlik kayaçlarıdır. Siyenitler; kabaca “kuvarssız granit” olarak bilinirler.

Mermer

mermer-gostone_r2_c2

Mermer, metomorfizma olayı sonucunda kalker ve dolomitik kalkerlerin yeniden kristalleşmesiyle meydana gelmiş bileşimdir. Bileşimlerinin %90-98’i CaCO3’ten (Kalsiyum karbonat) oluşmaktadır.

Andezit

100_6283

Andezitleri de daha çok montmorillonit alterasyonu gösteren bazik ve nötr andezitler ve daha çok kaolinit alterasyonu gösteren beyaz asit andezitler olmak üzere iki kısma ayırmak mümkündür.