Granit

Granit Küp Taş

Granit Küp Taşı, doğal taş projelerinin içinde uygulaması en zor olan doğal küp taştır. Küp Taşı projelerinizi fen ve sanata uygun bir şekilde yapıp gününde ve zamanında teslim etmekteyiz

Bazalt

Bazalt_plaka_kup_tas

Bazalt Küp taşları bir çok projede granit taşları ile birlikte kullanılmaktadır. Küp Taşı Döşeme lerinde olmazsa olmazlardan bir tanesi de Bazalt Küp Taş larıdır.

Tamburlanmış

All-Mix

Olympos Naturstein Doğal Dere Çakıllarını, yıkadıktan sonra 10-20 cm ebatında, istenilen adrese dökme, bigbagli ve seffaf ambajlarla teslim ediyoruz.Detaylı bilgi için iletişime geçin.

Traverten

traverten

Traverten Taşı geçmişten günümüe kadar süre gelen zaman dilimi içerisinde bir çok projede kullanılmıştır. Traverten Taşı çevre ve insan sağlığını tehdit edici zararlı nesneler barındırmaz.

Taş Sütunlar

IMG_0659

Kaba yontu sütun taşlar çeşitli illerimizden değişik doğal taş bloklarının çekiç-hilti tekniği ile biçimlendirilerek peyzaj projeleri için dekoratif amaçlı olarak üretilmektedir.

Diyabaz

Tamburlu Diyabaz Taşı

Diyabaz, yeşil ve yeşilin tonlarında görünüme sahip sert doğal taşlar grubunu oluşturan, derin magma kökenli yarı derinlik kayaçlarıdır. Siyenitler; kabaca “kuvarssız granit” olarak bilinirler.

Mermer

Antalya-Bej-Mermer

Mermer, metomorfizma olayı sonucunda kalker ve dolomitik kalkerlerin yeniden kristalleşmesiyle meydana gelmiş bileşimdir. Bileşimlerinin %90-98’i CaCO3’ten (Kalsiyum karbonat) oluşmaktadır.

Andezit

image1

Andezitleri de daha çok montmorillonit alterasyonu gösteren bazik ve nötr andezitler ve daha çok kaolinit alterasyonu gösteren beyaz asit andezitler olmak üzere iki kısma ayırmak mümkündür.